Yoritomo “Bootstraps” Shuya

Description:
Bio:

Yoritomo “Bootstraps” Shuya

The Magnificent 6+1 Nekrosangelo